Prosafco cares

Zowel professioneel als maatschappelijk legt Prosafco de lat hoog.
Triple PWAT IS DUURZAAM ONDERNEMEN?

Prosafco ziet Duurzaam Ondernemen als een groot onderdeel van duurzame groei. De “Triple P” is dan ook de kern bij duurzaam ondernemen: People, Planet en Profit. People gaat over de mensen rondom ons heen. Planet is dan eerder milieugericht. Ten slotte is er Profit die over het economische aspect gaat. Het zoeken naar de juiste balans tussen deze 3 kernpunten, dat is voor ons MVO!

Onze waarden gaan dan ook hand in hand met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verantwoordelijkheid nemen van wat de effecten kunnen zijn bij het nemen van besluiten van bepaalde activiteiten, respect hebben voor de aarde. Door teamwork en enthousiasme kunnen we dan ook onze vastgelegde doelstellingen verwezenlijken. Als wij als bedrijf willen verder groeien, moeten de mensen ook groeien. In ieder mens schuilen unieke talenten. Wij streven voortdurend naar verbetering, transparantie en verantwoord gedrag.

 

SDG'S ALS KOMPAS

De 17 onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 vastgelegd door de verenigde naties om zo de grootste maatschappelijke uitdagingen uit te sluiten. Met deze doelstellingen erkennen de VN dat het bestrijden van armoede en ongelijkheid moet samengaan met strategieën die economische groei verzekeren en beantwoorden aan belangrijke maatschappelijke noden. Het is de bedoeling om deze doelstellingen te halen tegen 2030.

 

SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6
SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12
SDG 1SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16

 

Prosafco & MVO

Uitreiking Charter Duurzaam Ondernemen

PO2-team

Bij Prosafco staat er een volledig team vol met enthousiasme die zich inzet voor het MVO. De naam PO2 werd geboren uit O2 = Zuurstof en de P= Prosafco. MVO is dus deel van onze corebusiness. Het is geen liefdadigheid of goed doel. Wij willen écht bewust duurzaam ondernemen en verantwoordelijkheid opnemen van de effecten die ons bedrijf kan hebben in de waardeketen. Wij streven naar een positieve impact en voortdurend verbeteren, daarom is dit ook geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie.

 

Missie/visie

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Prosafco. Door wat we elke dag doen dragen we onrechtstreeks bij aan de realisatie van SDG 3 goede gezondheid en welzijn.

“Wij helpen vakmensen dag na dag letselvrij thuis te komen”

Een wereld zonder arbeidsongevallen met PBM’s van Prosafco voor een duurzaam actief leven.


Vakverenigingen
Interne kwaliteitszorg
We hanteren het ISO kwaliteitsmanagementsysteem en zijn sinds 2012 ISO9001 gecertificeerd. Dat betekent dat de klant steeds gerust kan zijn m.b.t. de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze product- en dienstverlening. Deze worden jaarlijks getoetst aan de geldende normering.
Bekijk het certificaat hier


Febelsafe
Dit is de Belgische Federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn bij het werken. Hierdoor staan we op de eerste rij om wijzigingen in normeringen en veiligheidsvoorschriften, alsook productinnovaties, te vernemen en kunnen we dit vertalen naar de klant. Prosafco is ook bestuurslid van Febelsafe.


Prebes
Prebes is een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prebes zorgt ervoor dat preventieadviseurs zich kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen. Dit is dé plaats voor het aanscherpen van de vakkennis met betrekking tot veiligheid en welzijn op het werk.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen
Deelnemers gaan vrijwillig een engagement aan en stellen jaaracties voor rond 17 Sustainable Development Goals. Deze acties worden dan door een commissie van externe deskundigen geëvalueerd.

We deden al initiatieven m.b.t. duurzaam ondernemen en beslisten in 2014 deze te formaliseren via deelname aan dit charter. Het heeft ons enkel nog actiever gemaakt op dit front.
Bekijk de VCDO certificaten hier

Ecovadis
Prosafco heeft een EcoVadis Business Sustainability Rating sinds 2018. EcoVadis rangschikt bedrijven op basis van vier MVO thema’s: ‘Milieu’, ‘Arbeid & mensenrechten’, ‘Ethiek’, en ‘Duurzaam inkopen’.
Het doel van de MVO-methodologie is om de kwaliteit van een MVO-beheersysteem van een bedrijf te evalueren op basis van de beleidsregels, maatregelen en resultaten die relevant zijn volgens de sector.
Het samenwerkingsplatform van EcoVadis vergroot de transparantie van onze duurzame ambities en engagement in de toeleveringsketen.


Care 4 Safe
C4S is een initiatief van FBT en Febelsafe om de gebruiker van de PBM’s die onderhouden worden beter te beschermen, gedurende de volledige levensduur van de gebruikte artikelen.

Want niet enkel de keuze van het juiste persoonlijk beschermingsmiddel is belangrijk. Ook het correct onderhouden van het artikel en de daaraan verbonden dienstverlening spelen een belangrijke rol.


Take care!Hergebruik of de levensduur verlengen van PBM’s door maximaal in te zetten op onderhoud is de beste manier om te vermijden dat grondstoffen te snel worden afgedankt en vervangen door nieuwe PBM’s. Samen met GAIA circulair laten wij via de Resources Boxen end-of-life werk- en beschermkledij en veiligheidsschoenen ophalen bij onze klanten. Door het tewerkstellen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zij de ingezamelde artikelen op een rendabele manier sorteren, ontmantelen en hier nieuwe grondstoffen van maken. Zo wordt er van oude werkkledij al nieuw circulair garen gemaakt dat ingezet wordt bij het maken van nieuwe producten.Lees ook ons interview met Marcel Franssen, CEO van GAIA circulair:

Bekijk hier


Laden
Laden