Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
VOKA SDG Pioneer
Triple P

 

Wat is duurzaam ondernemen?

Prosafco ziet Duurzaam Ondernemen als een groot onderdeel van duurzame groei. De “Triple P” is dan ook de kern bij duurzaam ondernemen: People, Planet en Profit. People gaat over de mensen rondom ons heen. Planet is dan eerder milieugericht. Ten slotte is er Profit die over het economische aspect gaat. Het zoeken naar de juiste balans tussen deze 3 kernpunten, dat is voor ons MVO!

Onze waarden gaan dan ook hand in hand met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verantwoordelijkheid nemen van wat de effecten kunnen zijn bij het nemen van besluiten van bepaalde activiteiten, respect hebben voor de aarde. Door teamwork en enthousiasme kunnen we dan ook onze vastgelegde doelstellingen verwezenlijken. Als wij als bedrijf willen verder groeien, moeten de mensen ook groeien. In ieder mens schuilen unieke talenten. Wij streven voortdurend naar verbetering, transparantie en verantwoord gedrag.

 

 

SDG's als kompas

De 17 onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 vastgelegd door de verenigde naties om zo de grootste maatschappelijke uitdagingen uit te sluiten. Met deze doelstellingen erkennen de VN dat het bestrijden van armoede en ongelijkheid moet samengaan met strategieën die economische groei verzekeren en beantwoorden aan belangrijke maatschappelijke noden. Het is de bedoeling om deze doelstellingen te halen tegen 2030.

 

SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1
SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1
SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1 SDG 1

 

Prosafco & MVO

Uitreiking Charter Duurzaam Ondernemen

PO2-team

Bij Prosafco staat er een volledig team vol met enthousiasme die zich inzet voor het MVO. De naam PO2 werd geboren uit O2 = Zuurstof en de P= Prosafco. MVO is dus deel van onze corebusiness. Het is geen liefdadigheid of goed doel. Wij willen écht  bewust duurzaam ondernemen en verantwoordelijkheid opnemen van de effecten die ons bedrijf kan hebben in de waardeketen. Wij streven naar een positieve impact en voortdurend verbeteren, daarom is dit ook geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie.

Missie/visie

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Prosafco. Door wat we elke dag doen dragen we onrechtstreeks bij aan de realisatie van SDG 3 goede gezondheid en welzijn.

“Wij helpen vakmensen dag na dag letselvrij thuis te komen”

Een wereld zonder arbeidsongevallen met PBM’s van Prosafco voor een duurzaam actief leven.

 

Certificaties

Charter duurzaam ondernemen

Prosafco werd geselecteerd voor het W-Vl. Charter Duurzaam Ondernemen, een programma van VOKA waaraan bedrijven vrijwillig kunnen intekenen. Daarvoor dienen ze rond 10 duurzaamheidsthema’s acties voor te stellen die elk jaar door een commissie van externe deskundigen worden geëvalueerd.

  


Unitar SDG Pioneer

Op dinsdag 27 oktober 2020 kreeg prosafco het internationale SDG pioneer certificaat van de VN en UNITAR toegekend. Dit voor het voltooien van minstens één actie in elk van de 17 SDG's binnenin 3 deelnames aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.

  

 

ISO 9001

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes. De norm is toepasbaar in alle organisaties. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management.

 

Laden
Laden