This website uses cookies to enhance your experience.

Prosafco is er voor iedereen!

Saturday, December 31, 2016
Prosafco is er voor iedereen!
Iedereen kan PBM’s online aankopen (B2C)

None

Dit was de insteek om tijdens de Warmste week (StuBru) vzw Bednet te kiezen als goed doel.
Want wat rest er als je omwille van ziekte niet naar school kunt gaan? Onderwijs op afstand oftewel Synchroon internetonderwijs (SIO)
SIO biedt aan leerlingen, voor wie het door ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen.

 De opbrengst van de eerste verkoop op de webshop (tijdens de actie van de Warmste week) werd aan Bednet geschonken, afgerond door de marketing afdeling tot 1500€.
Een actie in kader van het Charter Duurzaam Ondernemen.

Loading
Loading