This website uses cookies to enhance your experience.

Jaarcertificaat 2015 Charter duurzaam ondernemen

Friday, June 19, 2015
Prosafco nam op 17 juni het jaarcertificaat 2015 van het West-Vlaams charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst.
De officiële uitreiking vond plaats in het Gemeentelijk Theatercentrum in Zwevegem en werd bijgewoond door onder andere Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering.
 
53 bedrijven ontvingen het jaarcertificaat uit handen van Gedeputeerde Jean de Bethune, voorzitter van de POM. Voor Prosafco vormt dit tweede charter een mooie beloning voor de samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Dit certificaat wordt jaarlijks uitgereikt als beloning voor de inspanningen die het voorgaande jaar geleverd werden op het gebied van veiligheid en milieu, maar ook op sociaal en economisch vlak.
 
Het evaluatieteam van de POM merkte vooral op dat Prosafco meer aandacht vestigt op het Cradle to Cradle principe dat zijn intrede vindt in de sector. Het nieuwe kast- & verdeelsysteem ProVending voor Persoonlijke BeschermingsMiddelen werd als zeer positief geëvalueerd omwille van de efficiëntie en kostenreductie voor de gebruiker.

Ook de jaarlijkse deelname met Work Safe for Life tijdens de warmste week van het jaar, een initiatief  van StuBru, waar vzw’s in de kijker worden gezet, kreeg positieve feedback van de auditoren.
 
SMART in Protection, we bieden niet alleen een bescherming aan, we denken ook veilig én duurzaam.

None

Op de foto (van links naar rechts):
Gedeputeerde Jean de Bethune, voorzitter van de POM
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president
Michel Waumans, Gedelegeerd Bestuurder CEO bij Prosafco
Wim Mylle, QESH bij Prosafco
Philippe Tavernier, Afdelingshoofd Duurzaam Ondernemen bij de POM West-Vlaanderen
Loading
Loading