This website uses cookies to enhance your experience.
FEBELSAFE
http://www.febelsafe.be
Belgian Federation of suppliers and service-providers for safety and wellbeing in the workplace.

Prosafco has been a very loyal member of FEBELSAFE for many years. FEBELSAFE is the Belgian Federation of suppliers and service-providers for safety and wellbeing in the workplace. The members of Febelsafe help and guide companies in their policies on safety. Their professional knowledge enables Febelsafe members to offer their customers solutions for selecting, using and maintaining safety equipment – including Personal Protection Equipment (PPE) and in a responsible and well-informed manner.

View the Febelsafe certificate here.
View the Care4Safe certificate here.


PREBES
http://www.prebes.be
Prebes VZW - Welzijn op het werk

PREBES is een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.
4x per jaar organiseert Prebes de welgekende Prenne-beurzen over de verschillende Vlaamse provincies heen. Uiteraard is Prosafco hier steeds aanwezig en beklemtoont het haar nauwe samenwerking met Prebes.
Prenne is dé ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs 4 maal per jaar zich kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen.


Loading
Loading