Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience.

Prosafco behaalt opnieuw het VCDO

mercredi 26 juin 2019
Voor de zede keer op rij mocht Prosafco het Voka Charter Duurzaam Ondernemen jaarcertificaat in ontvangst nemen. “Wij helpen vakmensen dag na dag letselvrij thuis te komen” is de why van Prosafco, kortom Goede gezondheid & Welzijn (SDG 3) zit in het DNA van onze organisatie. Prosafco werd vooral geprezen omwille van de gedrevenheid van het PO2-team die maatschappelijk ondernemen vormgeeft. De officiële uitreiking vond plaats op 20 juni 2019 in feestzaal Ter Eeste in Roeselare.

None

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), een initiatief van Voka Vlaanderen, is een nationale erkenning voor organisaties die inspanningen leveren op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Bij de evaluatie van die inspanningen door onafhankelijke deskundigen wordt uitgegaan van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
 
BEKROONDE INSPANNINGEN
Bij de uitreiking van het charter kreeg Prosafco onder meer lof voor zijn trekkersrol in de PBM-sector (lid werkgroep Sustainability Febelsafe). Ook zijn sterk betrokken medewerkers en een gestructureerde aanpak rond het versterken van PBM-expertise werden aangehaald.
 
GEEN KNELPUNTEN OF TEKORTKOMINGEN
Het juryrapport bevat geen knelpunten of niet-conformiteiten. Wel kreeg Prosafco enkele aandachtspunten mee, onder meer voor de verdere uitwerking van de duurzame producten in de portfolio en het bepalen van het ambitieniveau in het bouwproject.
 
NEXT UP: INTERNATIONALE ERKENNING
“De aandachtspunten van Voka nemen we zeker mee” aldus Wim Mylle , QESH manager. “Daarnaast ambieert Prosafco ook een internationale erkenning voor duurzaam ondernemen. Als we rond alle 17 doelstellingen van de Verenigde Naties acties gerealiseerd hebben, kunnen we in 2020 een internationaal certificaat bekomen.”

Chargement en cours
Chargement en cours