Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience.

World Day for Safety and Health

jeudi 30 avril 2015
De ongevallen met handletsels tot gevolg vertegenwoordigen 33% van het totaal aantal arbeidsongevallen. Als we de ongevallen met letsel aan de arm hierbij tellen dan wordt ruim de 38% overschreden.

None

Jaarlijks wordt op 28 april aandacht gevestigd op deze incidenten, schadegevallen, lichamelijke letsels of arbeidsongevallen. Maar moeten we wachten op een ongeval vooraleer er iets aan te doen?
Dit jaar is de dag voor veiligheid en gezondheid op het werk gewijd aan de ontwikkeling en bevordering van een wereldwijde preventiecultuur. Ondernemingen draaien op mensen. Wanneer er restrisico’s zijn bescherm je je mensen beter preventief, want preventie rendeert. Investeer in PBM’s (wanneer collectieve maatregelen ontoereikend zijn) i.p.v. de kosten te moeten dragen van een ongeval (gemiddelde kost van 1 dag arbeidsongeschiktheid bedraagt 400 €)
Ook het IAO wil dit jaar de nadruk leggen op preventie met het thema “Bouw mee aan een cultuur van preventie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk”

Wil je meer weten ? Ga dan naar de website van het IAO www.ilo.org

Extra tool van Prosafco is een veiligheidsinstructiekaart (VIK) voor het gebruik van een veiligheidsmes.
Kijk de lichte arbeidsongevallen in uw EHBO-register maar eens na. Deze VIK kan u of uw nieuwe logistieke medewerker nog van pas komen.
Vraag hier uw veiligheidsinstructiekaart aan!


Keep it safe!
*bron FAO Statistisch jaarverslag cijfers 2013 7.2.1. Arbeidsplaatsongevallen volgens soort letsel (www.fao.fgov.be)
Chargement en cours
Chargement en cours