Duurzaam ondernemen

Prosafco werd geselecteerd voor het W-Vl. Charter Duurzaam Ondernemen, een programma waaraan bedrijven vrijwillig kunnen intekenen.
Daarvoor dienen ze rond 10 duurzaamheidsthema’s acties voor te stellen die elk jaar door een commissie van externe deskundigen worden geëvalueerd.
Duurzaam ondernemen bij Prosafco...

ISO 9001

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes. De norm is toepasbaar in alle organisaties. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management.

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.
Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.
ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning.