Presentatie1.png


Met trots informeren wij u over een belangrijke beslissing van de bedrijven Prosafco en The Outfit Factory
Op donderdag 28/06/2018 heeft Prosafco NV de vennootschap Outfit bvba overgenomen.

Prosafco, die als gespecialiseerde distributeur in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) een uitgesproken groeistrategie hanteert, vond in het team van The Outfit Factory een uiterst geschikte partij. De technische competentie en cliënteel vormen in dit kader een zeer grote toegevoegde waarde voor Prosafco.

Ook geografisch is The Outfit Factory een perfecte aanvulling. Prosafco die naast zijn hoofdzetel in Roeselare ook vestigingen in HammeBeerseHasselt en Bree heeft, hecht heel veel belang aan lokale verankering om een nog betere dienstverlening en interactie met de klanten te hebben. Met de vestigingen van The Outfit Factory in Borsbeek en Lier versterken we onze aanwezigheid in de provincie Antwerpen.

Verder streven beide bedrijven naar een optimale klantgerichtheid en kwaliteit op vlak van productaanbod en dienstverlening. Deze eigenschappen vormen al jaren de solide basis in onze samenwerking met u en blijven ook de belangrijkste ingrediënten van onze samenwerking in de toekomst.

The Outfit Factory

Outfit is net zoals Prosafco gespecialiseerd in werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft een uitgebalanceerd portfolio van sterke merken.
Met 2 workwear stores en een prominente online aanwezigheid via diverse webshops, weet het zich al jaren te differentiëren in de sector en daar een stevige positie in te nemen.

Meer info over Outfit Factory op www.outfitfactory.be en www.companyfashion.be

Samen bouwen aan de toekomst

Een projectteam met vertegenwoordiging uit beide bedrijven zal het integratietraject voorbereiden.  
Hierbij blijft de continuïteit voor de klanten van beide partijen belangrijk.

De bestaande processen blijven in voege voor beide bedrijven. Wij zullen u voldoende op voorhand informeren in geval van wijzigingen ten gevolge van de integratie.
Wij zijn er beiden van overtuigd dat de synergie tussen Prosafco en Outfit op alle vlakken onze samenwerking met u in de toekomst nog zullen versterken.
Bij vragen kan u steeds terecht bij uw bestaande contactpersonen en/of op het specifieke e-mailadres communicatie@prosafco.be.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.