Privacy policy


Privacy policy


Juridisch kader

Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende deze site is onderworpen aan de Belgische wet: de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Dit privacy-contract geldt voor alle pagina's van www.prosafco.be en voor de registratie van deze site. Het is echter niet van toepassing voor de pagina's van websites van derden waarnaar wij verwijzen in de rubrieken "gerelateerde pagina's" en die een andere privacy verklaring kunnen hebben.


Informatie over persoonlijke identificatie

Wij bewaren de volgende informatie van uw bezoek aan onze site gedurende een bepaalde tijd:

•  uw domein
•  uw IP adres
•  het type van browser dat u gebruikt
•  uw e-mailadres (indien u dit aan ons heeft geopenbaard)

Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren, statistische gegevens te verkrijgen en om in geval van onwettige praktijken een eerste bewijs te hebben. De analyse van deze gegevens gebeurt op een geaggregeerde en anonieme basis. Na een periode van 2 maanden worden de verzamelde gegevens gewist en blijven enkel de algemene rapporten in verband met het aantal bezoekers etc. over.

Op deze site gebruiken wij geen cookies

 

Beveiliging van ontvangen gegevens

Prosafco heeft veiligheidsmaatregelen genomen die instaan voor de bescherming van het verlies, misbruik of verandering van ontvangen informatie op onze site. Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Toch kan op het internet nooit 100% zekerheid bestaan over de bescherming van gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar kunnen daarom de veiligheid van de informatie die ons wordt verschaft niet voor 100% garanderen.
 

Gebruik van informatie

Deze informatie wordt aan geen enkele andere organisatie of vereniging overgedragen. Wij hebben dan ook geen specifieke relaties of samenwerkingsverbanden met reclamebureaus op het internet.

De technologie evolueert. Onze organisatie zou bepaalde verwerkingen kunnen uitvoeren die nog niet voorzien zijn in deze verklaring. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken, zodat u op de hoogte bent van veranderingen en de mogelijkheid heeft om het gebruik te weigeren.


Toegang, verandering of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform de wet heeft u het recht op toegang tot informatie die u aangaat en het recht op correctie. Op aanvraag, heeft u dan ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te weten en eventueel te corrigeren. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, contacteer ons dan op info@prosafco.be.

Als u van mening bent dat onze site deze privacy-verklaring niet genoeg respecteert, kunt u onze organisatie tevens contacteren op het bovenvermelde e-mailadres.

Laden
Laden