This website uses cookies to enhance your experience.


Prosafco cares

Zowel professioneel als maatschappelijk legt Prosafco de lat hoog.
Triple PWHAT IS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY?

Prosafco sees Corporate Social Responsibility (= CSR) as a major part of sustainable growth. The “Triple P” is therefore the core of sustainable business: People, Planet and Profit. People is about the people around us, Planet is environmentally oriented and Profit concerns the economic aspect. Finding the right balance between these 3 key points, that is our CSR!

Our values therefore go hand in hand with Corporate Social Responsibility. Taking responsibility for the effects we cause when making decisions about certain activities and respecting hthe earth. We can achieve our set goals through teamwork and enthusiasm If we want to grow further as a company, people have to grow too. Unique talents reside in every person. We continuously strive for improvement, transparancy and responsible behavior.

 

SDG'S AS A COMPASS

The 17 development goals below were set by the United Nations in 2015 in order to rule out the greatest societal challenges. With these goals, the UN recognizes that combating poverty and inequality must go hand in hand with strategies that ensure economic growth and respond to important societal needs. The aim is to achieve these goals by 2030.

 

SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1
SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1
SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1SDG 1

 

PROSAFCO & CSRUitreiking Charter Duurzaam Ondernemen

PO2-team

At Prosafco there is a full team full of enthusiasts committed to CSR. The name PO2 stems from O2 = Oxygen and P = Prosafco. CSR is therefore part of our core business. It's not charity. We really want to consciously operate in a sustainable way and take responsibility for the effects that our company can have in the value chain. We strive for a positive impact and continuous improvement, which is why this is also integrated into our business strategy.

 

Mission/vision

Sustainable entrepreneurship is in Prosafco's DNA. Through what we do every day, we indirectly contribute to the realization of SDG 3 good health and well-being.

We help professionals to come home injury-free day after day

A world without occupational accidents with PPE from Prosafco for a sustainable active life.


CERTIFICATIONS

CHARTER SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP

Prosafco was selected for the West-Flemish Charter for Sustainable Entrepreneurship. A program by VOKA to which companies can sign up voluntarily. To get certified, they must propose actions around 10 sustainability themes that are evaluated every year by a committee of external experts. 


UNITAR SDG PIONEER

Prosafco was awarded the international SDG pioneer certificate from the UN and UNITAR. This for completing at least one action in each of the 17 SDGs within 3 participations in the VOKA Charter for Sustainable Entrepreneurship. 
 

ISO 9001

ISO 9001 was developed around a core of quality management principles. These principles form a solid foundation, recognized by company management as a key to success. The standard is applicable in all organizations. The emphasis in this management system is on process management, monitoring, continuous improvement, realization of objectives and an active role of management. 


Vakverenigingen
Interne kwaliteitszorg
We hanteren het ISO kwaliteitsmanagementsysteem en zijn sinds 2012 ISO9001 gecertificeerd. Dat betekent dat de klant steeds gerust kan zijn m.b.t. de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze product- en dienstverlening. Deze worden jaarlijks getoetst aan de geldende normering.
Bekijk het certificaat hier


Febelsafe
Dit is de Belgische Federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn bij het werken. Hierdoor staan we op de eerste rij om wijzigingen in normeringen en veiligheidsvoorschriften, alsook productinnovaties, te vernemen en kunnen we dit vertalen naar de klant. Prosafco is ook bestuurslid van Febelsafe.


Prebes
Prebes is een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prebes zorgt ervoor dat preventieadviseurs zich kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen. Dit is dé plaats voor het aanscherpen van de vakkennis met betrekking tot veiligheid en welzijn op het werk.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen
Deelnemers gaan vrijwillig een engagement aan en stellen jaaracties voor rond 17 Sustainable Development Goals. Deze acties worden dan door een commissie van externe deskundigen geëvalueerd.

We deden al initiatieven m.b.t. duurzaam ondernemen en beslisten in 2014 deze te formaliseren via deelname aan dit charter. Het heeft ons enkel nog actiever gemaakt op dit front.
Bekijk de VCDO certificaten hier


Ecovadis
Prosafco heeft een EcoVadis Business Sustainability Rating sinds 2018. EcoVadis rangschikt bedrijven op basis van vier MVO thema’s: ‘Milieu’, ‘Arbeid & mensenrechten’, ‘Ethiek’, en ‘Duurzaam inkopen’.
Het doel van de MVO-methodologie is om de kwaliteit van een MVO-beheersysteem van een bedrijf te evalueren op basis van de beleidsregels, maatregelen en resultaten die relevant zijn volgens de sector.
Het samenwerkingsplatform van EcoVadis vergroot de transparantie van onze duurzame ambities en engagement in de toeleveringsketen.


Care 4 Safe
C4S is een initiatief van FBT en Febelsafe om de gebruiker van de PBM’s die onderhouden worden beter te beschermen, gedurende de volledige levensduur van de gebruikte artikelen.

Want niet enkel de keuze van het juiste persoonlijk beschermingsmiddel is belangrijk. Ook het correct onderhouden van het artikel en de daaraan verbonden dienstverlening spelen een belangrijke rol.


Take care!Hergebruik of de levensduur verlengen van PBM’s door maximaal in te zetten op onderhoud is de beste manier om te vermijden dat grondstoffen te snel worden afgedankt en vervangen door nieuwe PBM’s. Samen met GAIA circulair laten wij via de Resources Boxen end-of-life werk- en beschermkledij en veiligheidsschoenen ophalen bij onze klanten. Door het tewerkstellen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zij de ingezamelde artikelen op een rendabele manier sorteren, ontmantelen en hier nieuwe grondstoffen van maken. Zo wordt er van oude werkkledij al nieuw circulair garen gemaakt dat ingezet wordt bij het maken van nieuwe producten.Loading
Loading